GRADILIŠTE BLOK BUŽANOVA

ALFASTAN BUŽANOVA D.O.O.┃2020

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovne građevine Blok Bužanova – Štrigina 20202021
15.000 m2