GRADILIŠTE  DUBRAVA

MOJ MODERNI KVART D.O.O.┃2019

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambeno poslovne građevine u Dubravi, Zagreb, Svetojakobska
4.000,00 m2